Клуб детского развития Русского общества Антальи

Приглашаем всех активных родителей и их детей стать участниками Клуба детского развития Русского общества Антальи и записаться в группы по интересам и увлечениям:

 • - группа здоровья «Мама и малыш»: мамы и их малыши (от 6-ти до 18-ти месяцев);
 • - группа «Общего развития ребенка» (танцы, спорт, музыка): дети в возрасте от 2-х до 12-ти лет.

Правила Клуба детского развития Русского общества Антальи:

 1. Участниками Клуба могут быть официальные члены Русского общества Антальи.
 2. Модератор (руководитель) Клуба назначается Советом Управления Русского общества Антальи.
 3. Группы формируется Модератором (руководителем) Клуба в зависимости от возрастной категории участников и уровня их подготовки.
 4. Встречи участников Клуба проходят в офисе Русского общества Антальи в удобное для них время. Модератор (руководитель Клуба) по согласованию с участниками Клуба и Советом Управления Русского общества Антальи определяет время таких встреч.    

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği – Çocuk Gelişim Kulübü

Sevgili veliler ve çocuklar, sizleri Rusya Dostluk ve Kültür Derneği bünyesinde faaliyette bulunan Çocuk Gelişim Kulübüne katılmaya davet ediyoruz! İstediğiniz gruplara kaydınızı yaptırabilirsiniz;

 • - Anne ve Bebek Sağlık Kulübü; anneler ve 6-18 aylık bebekleri için,
 • - Çocuk Genel Gelişim Grubu (dans, spor, müzik); 2-12 yaş arası çocuklar için.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği – Çocuk Gelişim Kulübü Kuralları

 1. Kulübe, sadece resmi olarak Derneğe üye olanlar ve onların çocukları katılabilir.
 2. Kulüp yöneticisi (Moderatör), Dernek Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.
 3. Gruplar, yönetici (Moderatör) tarafından katılımcıların yaş kategorisine ve hazırlık seviyesine göre oluşturulur.
 4. Kulüp katılımcıların buluşmaları, Derneğin merkezinde onlar için uygun saatlerde yapılır. Kulüp yöneticisi (Moderatör), katılımcıların istekleri doğrultusunda ve Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile buluşma tarih ve saatlerini belirler.