Общее собрание Российского Общества Дружбы и Культуры состоится 26/11/2022 в субботу, в 12:00 в офисе общества.

В случае если кворум (большинство) не наберется, повторное собрание состоится  в субботу 03/12/2022 в 12.00 же время.

Повестка дня:

1) Открытие собрания, сверка списка участников;
2) Избрание председательствующего комитета для проведения собрания;
3) Чтение и принятие отчета о деятельности совета правления;
4) Чтение и принятие отчета о деятельности ревизионного совета;
5) Обсуждение и принятие проекта бюджета общества на следующий период;
6) Избрание управляющих органов общества;
7) Обсуждение замечений и пожеланий, закрытие собрания.

Yönetim Kurulumuz dernek başkanı MARINA SOROKINA başkanlığında 10/11/2022 tarihinde dernek merkezinde toplanarak; Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 26/11/2022 Cumartesi günü Saat:12:00’da Dernek Merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03/12/2022 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına, toplantı çağırısı ile gündemin derneğimizin web sayfasında ilan edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.
GÜNDEM:
1-Açılış, Yoklama,
2-Divan Seçimi,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Organ Seçimleri,
7-Dilek ve temenniler, kapanış.